mardi 4 septembre 2012

Francès, segona llengua estrangera


 
 
Francès, segona llengua estrangera
Presentació de l’assignatura
Els alumnes que vulguin estudiar una segona llengua estrangera poden fer-ho escollint l’optativa de francès a 2n d’ESO.
Aquesta optativa s’ofereix a partir de 2n d’ESO fins a 4t d’ESO, així com a 1r i 2n de Batxillerat i té òbviament un caràcter de continuïtat de tal manera que en acabar els seus estudis l’alumnat acrediti el nivell B1 del Marc Europeu.

El nombre d’hores setmanals per nivells és el següent:
2n d’ESO: 2 hores setmanals
3r d’ESO: 2 hores setmanals
4t d’ESO: 3 hores setmanals
1r de Batxillerat: 4 hores setmanals
2n de Batxillerat: 4 hores setmanals

Advertència: Com que es tracta d’una optativa amb continuïtat, és imprescindible que l’alumnat que esculli francès no tingui dificultats d’aprenentatge en les altres llengües curriculars (català i castellà sobretot).
Si esteu interessats/des à conèixer què es treballa podeu visitar el blog de francès :

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire